X
GO
CAS | VAL

Llicència federativa

Cobertures d'accident y R.C.

 

La llicència federativa acredita la teua pertinença a la federació, i et permet gaudir de tots els drets que tenen els esportistes federats, com participar en les activitats de la Federació, triar els representants dels seus òrgans de govern, o assistir a cursos de formació i reciclatge, a més d'incloure l'assegurança de busseig obligatòria.

 

1

Participació

Dret a participar en qualsevol de les activitats de la Federació.

2

Pertinença

Pertànyer a un col·lectiu de més de 50.000 esportistes federats.

3

Cobertures

Cobertures en segur d'accidents i de responsabilitat civil.

 

Pesca Submarina

SSi practiques pesca submarina, la llicència federativa et servix, a més de com segur obligatori d'accidents i responsabilitat civil, com a permís d'armes, obligatori per a poder portar i utilitzar fusells submarins, segons el vigent reglament d'armes.